שאנחנו מדברים על יציאת מצרים אנחנו מדברים על עכ’שיו

[fc id=’3′][/fc]