אוצר של יראת שמים 1

אם מישהו מציע לכם אוצר אמתי לא תקחו?
רבי נחמן אמר “אני אוצר של יראת שמים” למה לא מקשיבים לי…

[fc id=’5′ align=’center’][/fc]