בית בלוג
video
למה נוסעים לאומן בראש השנה? הסבר נפלא ועמוק על השאלה למה נושאים לאומן בראש השנה לרבי נחמן, ההסבר עונה לחלק מהתשובה האמתית לשאלה הזאת , כמובן שיש עוד אלפי סיבות נפלאות אבל זאתי בהחלט תשובה יפה אמתית ועמוקה.... חידוש מאת הרב אהרון ישכיל
את שאלותיך פתחת בשאלה, למה בגלל שמישהו כתב שהוא צדיק האמת וכו', לכן פתחו חסידי ברסלב "זרם חדש" ביהדות, העובדים את ה' דרך צדיק האמת?על ענין צדיק האמת ועבודת ה' דרכו, כבר התחלתי לענות לך (ואמנם עדיין לא סיימתי), אך השאלה המציקה לך היא, איך יתכן שיעיד הצדיק על עצמו שהוא "צדיק האמת", והיתכן שיעיד אדם על עצמו שהוא...
לפני שנספר על רות המואביה ולהבנה אמתית של הנושא נקדים הקדמה חשובה, שהיא בעצם גם הקדמה ללימוד והבנת כל התורה הק'. נאמר בזוהר הק' (פרשת בהעלותך דף קנ"ב.) ואלו הם תמצית דבריו "רבי שמעון אמר,אוי לאותו בן אנוש האומר כי התורה אינה באה להראות לנו אלא סיפורי דברים בעלמא... אלא כל דברי התורה הם דברים עליונים וסודות עליונים... ולכן סיפורי...
מאמר "בעיתה אחישנה" -  מאת הרב אהרן ישכיל הי"ו מאמר על ימות המשיח , האם המשיח יבוא רכוב על עננים או על חמור?בשביל להבין מה זה ימות המשיח אנא העזרו בסבלנות קטנה וקראו את המאמר החשוב שמסביר בייתר דיוק על ימות המשיח בזמן שלנו היום ואיך הם חיים וקיימים אצל כל אחד ואחת מאיתנו.נאמר בגמרא סנהדרין דף צ"ח. אמר רבי אלכסנדרי...
בקיץ של שנת תקס"ו (1806) החל רבנו ז"ל לעסוק ולספר לתלמידיו סיפורי מעשיות. ולפני שהחל רבנו לספר המעשיות הסביר רבנו את הסיבה שבגללה הוא נאלץ לספר מעשיות.היות והתורות והשיחות שאמר לפניהם לא מועילות להם 'להתעורר משנתם', לכן יספר הוא להם מעשיות שודאי 'יעוררום משנתם'.וזו לשונו של רבי נתן בהקדמת הספר 'סיפורי מעשיות':באותו הזמן שהתחיל רבנו ז"ל, לעסוק בסיפורי מעשיות...
ענתה הלבנה ואמרה: אתה דואג דאגות אחרים, אני אספר לך עסק שלי. היות שיש לי אלף הרים, וסביבות האלף הרים יש עוד אלף הרים, ושם מקום שדים, והשדים יש להם רגלי תרנגולים, ואין להם כח ברגליהם ויונקים מרגליי, ומחמת זה אין לי כח ברגליי, ויש לי אבק, היינו פול {אגודה}, שהוא רפואה לרגליי, ובא רוח ונושא אותו. 'השדים' מסמלים את...
ושמע שהשמש עם הירח מדברים, והיה השמש קובל לפני הירח באשר שיש אילן שיש לו ענפים רבים, ופריו ועליו וכל ענף וענף ופרי ועלה יש לו סגולה מיוחדת... 'האילן' המכונה 'עץ החיים' מסמל את התאחדות הקב"ה בעמו ישראל, שהרי 'אילן' בגימטריא צ"א כמספר: שֵׁם יהו"ה – הקב"ה. וְשֵׁם אדנ"י – השכינה – כלליות נשמות ישראל. וכן עם ישראל נמשלו לאילן, כמו...
מעשה בחכם אחד, קודם מותו קרא את בניו ומשפחתו וציוה אותם להשקות אילנות. גם יש לכם רשות לעסוק בשאר פרנסות, אבל בזה תשתדלו להשקות אילנות. אחר כך נפטר החכם והניח בנים, והיה לו בן אחד שלא היה יכול לילך, והיה יכול לעמוד, רק שלא היה יכול לילך, והיו אחיו נותנים לו סיפוק דיי פרנסתו, והיו מספיקים אותו כל כך...
מעשה בקיסר אחד, שלא היה לו בנים. גם מלך אחד לא היה לו בנים. ונסע הקיסר על הארץ לשוטט לבקש אולי ימצא איזה עצה ותרופה להוליד בנים. גם המלך נסע כמו כן... ההבדל בין מלך לקיסר הוא: קיסר הוא מלך המולך על כמה מלכים, ואילו מלך הוא המולך על מדינה אחת, כך הקב"ה הנקרא מלך מלכי המלכים, מורה על שורש...
וראה שם מעדנים ומאכלים טובים, ועמד ואכל והלך ושכב בזוית לראות מה נעשה שם, וראה שהמלך ציוה להביא המלכה... וסיפר לה, שאביה מצטער מאוד ושהוא מבקשה כמה שנים. ושאל אותה: איך אני יכול להוציא אותך? ואמרה לו שאי אפשר לך להוציא אותי כי אם כשתהיה בוחר לך מקום ותהיה יושב שם שנה אחת, וכל השנה תתגעגע אחרי להוציא אותי, ובכל...

הכי פופפולארי

מאמרים נוספים

יש לנו מה להציע, רוצים לשמוע? ?
הזינו את המייל לקבלת תכנים איכותיים בלבד
תודה, נרשמתם בהצלחה